Stikkord: Naturbasert turisme

Bobil Nord-Norge – Naturbasert turisme tar av

bobil Nord-Norge

Bobil Nord-Norge – Naturbasert turisme tar av For første gang er norsk naturbasert reiseliv kartlagt. Det er anslagsvis 3000 slike reiselivsbedrifter i Norge, og hele 1000 av dem er i Nord-Norge. – Det er tydelig at det har skjedd en endring i hva turistene ønsker seg. Mens det tidligere holdt å observere, skal det nå…