Amadeus lansering

Amadeus lanserer visjon om et nytt, globalt økosystem for flybransjen

Amadeus lanserer visjon om et nytt, globalt økosystem for flybransjen, som skal øke inntektene for flyselskapene med 850 milliarder kroner årlig

Visjonen støttes av utviklingen av et nyt, reisendefokusert Global Merchandising System og videreutvikling av Amadeus eksisterende salg- og distribusjonsløsninger. Dette, kombinert med full integrasjon med hele Amadeus Altéa PSS- porteføljen, vil  gi en unik, kundeorientert helhetsopplevelse for den reisende. 

Med sin markedsledende teknologi – som tar passasjeren fra søk til bestilling, fra innsjekking til flyplass og fra bagasjeutlevering til hotell – har Amadeus unike forutsetninger for å lede denne utviklingen i bransjen.

24. oktober 2014: Amadeus lanserer i dag sin visjon om et globalt, reisende-fokusert økosystem for flybransjen som skal møte de stadig nye behovene som oppstår etter hvert som kjøp og salg av flyreiser og tilleggsprodukter endrer seg og blir stadig mer komplekst. Visjonen åpner også for en inntektsøkning på mer enn 850 milliarder NOK for flyselskapene fram til 2020*.

Det stadig økende tilbudet av produkter og tjenester innen flyreiser, samt floraen av av tilgjengelige salgskanaler, gir flyselskapene gyldne muligheter til å kunne øke både sine inntekter og lønnsomheten. Bransjeberegninger viser at salg av tilleggstjenester allerede gir flyselskapene årlige inntekter på ca. 330 milliarder kroner, først og fremst via sine egne direktekanaler. Undersøkelser gjort av Amadeus tyder på at det er mulig å øke disse inntektene med ca. 350 milliarder kroner fram til 2020 ved å innføre en enhetlig omnikanalstrategi – en kanalstrategi som er tilpasset kundenes handlingsmønstre – for dette tilleggssalget. Ny og innovativ teknologi innen bransjen kan i tillegg føre til ytterligere inntektsøkning på ca 505 milliarder kroner per år i samme tidsperiode.

Amadeus anser at dette kan oppnås gjennom mer personlige og skreddersydde tilbud gjennom hele reiseprosessen og i alle kanaler, ved hjelp av åpne, intelligente og dynamiske systemer. Med et dyptgående samarbeid på tvers av hele hele reisebransjen vil det skapes stadig nye forretningsmuligheter. Ved å føre sammen leverandører og ulike bransjeaktører for alle reisens ulike steg, skapes en unik kundeinnsikt som gjør det er mulig å levere personlig tilpassede og relevante tilbud og tjenester.

«Den globale reiseindustrien og hvordan forbrukerne oppfatter den, har forandret seg så drastisk at det krever en grunnleggende endring av måten reiser selges på, og hvordan de tilbys til de reisende,» sier Luis Maroto, konsernsjef i Amadeus.

«Med vår erfaring og bransjeinnsikt, vår uovertrufne satsing på forskning og utvikling, samt vårt globale nettverk av kunder, har Amadeus en unik posisjon til å samle hele reisebransjen til ett globalt økosystem som vil gi store fordeler og verdi for både flyselskapene og de reisende.»

Bak Amadeus visjon ligger det tre nøkkelelementer:

1. Utvikling og utrulling av et nytt Global Merchandising System som gir flyselskapene mulighet til å skape dynamiske og relevante tilbud til kundene via alle salgskanaler, direkte og indirekte, og uavhengig av plattform og enhet.

2. Utviklingen av Amadeus salgs- og distribusjonssystemer for at ulike salgssteder mer effektivt skal kunne selge og levere det utøkede innholdet fra flyselskapene, enten i den direkte eller indirekte kanalen.

3. Full integrasjon av både det nye Global Merchandising-systemet og Amadeus’ salg- og distribusjonssystemer med Amadeus Altéa PSS Suite for å kunne levere en komplett og helhetlig brukeropplevelse gjennom hele reiseprosessen, alt fra kundebehandling via leveranse og billettering til håndtering av forsinkelser og avvik underveis på reisen.

Amadeus Global Merchandising System kommer til å styrke bransjens allerede bredeste portefølje av produkter og tjenester innen flyreiser, som inkluderer markedets mest brukte PSS, Amadeus Altéa, bransjens største distribusjonsplattform, samt e-handelsløsninger som i dag benyttes av 110 flyselskap over hele verden. Kombinert med Amadeus’ kraftige Travel Intelligence-verktøy, rådgivnings- og servicetjenester, inntektsstyringssystemer og lojalitetsløsninger kommer løsningen til å revolusjonere bransjen, og gi både leverandører og reiseselgere et unikt, individuelt kundefokus gjennom hele reiseprosessen.

*Kilde: Amadeus har samlet inn bransjedata fra ulike kilder, bl.a IATA og Frost & Sullivan, samt egne undersøkelser.

For mer informasjon: http://www.amadeus.com/130by2020

Annonser: